Darowizna od rodziców. Czy jest opodatkowana? Jak ją rozliczyć?

W świadomości społeczeństwa utarł się pogląd, jakoby darowizny przekazywane w obrębie najbliższej rodziny były zupełnie zwolnione z podatku od spadków i darowizn.  Kryje się w tym sporo prawdy, niemniej jednak kwestię tę regulują pewne dodatkowe przepisy. Niestety prawo nie funkcjonuje w sposób tak prosty i oczywisty, jakbyśmy sobie tego życzyli. Czy zatem darowizna od rodziców jest opodatkowana? Czy należy ją rozliczyć? Jeśli tak, to w jaki sposób? Zapraszamy do lektury!

  1. Darowizna od rodziców a grupa podatkowa

Ogólnie rzecz biorąc, wszystkie darowizny – nie zważając na ich rodzaj – obłożone są podatkiem od spadku oraz darowizn. Istnieją jednak konkretne grupy podatkowe, dla których przewiduje się pewne ulgi. Każda z grup posiada limit kwoty wolnej od podatku, który o ile nie zostanie przekroczony, nie generuje potrzeby odprowadzenia podatku od darowizny. Poniższa lista przedstawia specyfikę poszczególnych grup:

 • Grupa 1. Należą do niej małżonkowie, wstępni (matka, ojciec, dziadkowie, itd.), zstępni (syn, córka, wnuki, itd.), rodzeństwo, ojczym, macocha, pasierb, synowa, zięć, teściowie.
 • Grupa 2. Należą do niej zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni oraz małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa, rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, a także małżonkowie pozostałych zstępnych.
 • Grupa 3. Pozostałe osoby nie uwzględnione w zasięgu powyższych grup.

Każda z trzech wymienionych powyżej grup posiada inny próg kwoty wolnej od podatku. Dla grupy pierwszej wynosi on 9637 zł w przypadku jednego darczyńcy oraz 19 274 zł w przypadku wielu darczyńców. Na drugą grupę nałożono ograniczenie w postaci kwoty wolnej od podatku o wysokości 7276 zł. W przypadku grupy 3 wynosi ono z kolei 4902 zł.

Dodatkowo, w obrębie grupy pierwszej funkcjonuje tak zwana grupa 0. Zalicza się do nich następujących członków rodziny:

 • małżonek,
 • wstępni,
 • zstępni,
 • rodzeństwo,
 • pasierb,
 • macocha,
 • ojczym.

W obrębie grupy zero wszystkie darowizny – w tym darowizna od rodziców – zwolnione są z podatku. Nie jest ważna ich wartość, ani częstotliwość. Bez względu jednak na grupę, w jakie wykonana została dana transakcja, po przekroczeniu kwoty granicznej otrzymanie darowizny musi zostać zgłoszone. W terminie maksymalnie 6 miesięcy od dnia uiszczenia darowizny należy wypełnić druk SD-22 oraz doręczyć go odpowiedniemu urzędnikowi w lokalnym urzędzie skarbowym. Co warte ponownego podkreślenia, należy uczynić tak również w przypadku grupy 0.

  1. Jak rozliczyć darowiznę od rodziców?

Tak jak wynika z przytoczonych powyżej przepisów, relacja dzieci-rodzice zaliczana jest do grupy 0. Darowizny od rodziców nie podlegają więc opodatkowaniu bez względu na wysokość. Tak czy inaczej, należy je odpowiednio udokumentować. W tym celu potrzebny będzie:

 • dowód przelewu na rachunek bankowy nabywcy,
 • lub dowód przekazu pocztowego,
 • lub dowód wpływu na rachunek prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

Dowody otrzymania darowizny od rodziców należy dołączyć do formularza SD-22.

  1. Konsekwencje niezgłoszenia darowizny od rodziców

Darowizna od rodziców, która nie zostanie zgłoszona, z punktu widzenia prawa musi być rozliczona na zasadach ogólnych. Oznacza to konieczność złożenia odpowiedniej deklaracji, co w obliczu istniejących ulg dla grupy 0 oczywiście nie ma sensu. Sprawa komplikuje się, gdy nie jesteśmy świadomi obowiązujących norm prawnych. W przypadku niezgłoszenia darowizny urząd skarbowy może nałożyć na obdarowanego obowiązek zapłacenia podatku od darowizny lub jej wartości, a nawet obciążyć go karą.

Świadomy obowiązujących przepisów powinien być także darczyńca. Może zdarzyć się, że urząd skarbowy będzie wymagał od niego udowodnienia źródła, z którego pochodzą dane środki. Brak adekwatnego pokrycia może wiązać się z zapłatą podatku od nieujawnionych dochodów.

  1. Czy darowiznę od rodziców należy wpisać w PIT?

Deklaracja finansowa PIT to obowiązek, którego właściwe wypełnienie potrafi nastręczyć nieco trudności. Na szczęście kwestia udokumentowania darowizny od rodziców nie ma nic wspólnego z corocznymi zeznaniami podatkowymi. Osoba obdarowana nie musi więc wpisać do swojego rozliczenia PIT otrzymanej kwoty.

  1. Przekazanie darowizny od rodziców do majątku firmowego

Darowizna od rodziców może zostać przekazana na cele działalności gospodarczej. Przepisy regulujące takie przedsięwzięcie są jednak bardzo skomplikowane, dlatego też postanowiliśmy posłużyć się prostym przykładem.

Załóżmy, iż matka podarowała córce fotel dentystyczny, który do tej pory stanowił majątek firmowy matki (był on środkiem trwałym w prowadzonej przez nią działalności gospodarczej). Fotel został amortyzowany w 30%, podczas gdy jego wartość początkowa wynosiła 10 tysięcy zł. Córka prowadząca podobną działalność postanowiła wprowadzić otrzymany w darowiźnie sprzęt do swojej działalności gospodarczej. Jak należy rozstrzygnąć tę kwestię, aby nie kolidowała ona z panującym prawem? Podarowany sprzęt należy wprowadzić do środków trwałych z datą wdrożenia go do użytku w firmie córki kontynuując jego dotychczasową amortyzację Oznacza to, iż w formie opisów amortyzacyjnych pozostała wartość pojazdu do zamortyzowania zostanie ujęta równowartość 7000 zł (odejmując 30% wartości 10ciu tysięcy zł).

  1. Podsumowanie

Jeśli przepisy opisujące zasady rozliczania darowizn od rodziców wciąż nie są dla Ciebie jasne, udaj się do profesjonalnego doradcy. Ponadto miej na uwadze, iż prawo ulega ciągłym zmianom, dlatego też przed przedsięwzięciem jakichkolwiek poważnych kroków, należy skonfrontować swoją wiedzę ze stanem faktycznym.

Post Author: siemiatycze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *