Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Czym jest? Jak działa?

Bezpieczeństwo zgromadzonych pieniędzy, to kwestia spędzająca sen z oczu wielu ludziom. Niestety, w obecnych czasach, kiedy to wahania giełdowe są na porządku dziennym, strach o oszczędności wydaje się być jak najbardziej uzasadniony. Co więc stanie się z Twoimi pieniędzmi, gdy instytucja, której je powierzyłeś, zbankrutuje? Na szczęście nie musisz się martwić. Na straży Twoich oszczędności stoi Bankowy Fundusz Gwarancyjny, który w tego typu sytuacjach zwróci Ci wszystkie oszczędności. Jeśli chcesz dowiedzieć się na ten temat więcej, trafiłeś pod najlepszy adres. Zapraszamy do lektury!

 • Bankowy Fundusz Gwarancyjny – co to jest?

Bankowy Fundusz Gwarancyjny  to instytucja gwarantująca depozyty banków w Polsce. Realizuje ona także działalność pomocową w stosunku do instytucji bankowych zagrożonych upadłością. Istnieje ona od 14 grudnia 1994 roku, kiedy to została powołana do życia na mocy ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

Bez cienia wątpliwości można zatem stwierdzić, iż Bankowy Fundusz Gwarancyjny dba o bezpieczeństwo finansowe w Polsce. Organizacja ta stara się utrzymać stabilność banków oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Z kolei w przypadku zawieszenia działalności danej instytucji finansowej przez Komisję Nadzoru Finansowego, dzięki ingerencji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego właściciele utraconych depozytów odzyskają swoje pieniądze.

  1. Pełen zakres działań Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Oto najważniejsze obowiązku Bankowego Funduszu Gwarancyjnego:

 • wspieranie procesu restrukturyzacji banków oraz SKOK-ów;
 • wspieranie za pomocą pożyczek, poręczeń i gwarancji banków oraz SKOK-ów, którym grozi upadek;
 • w przypadku zawieszenia działalności danej instytucji finansowej przez Komisję Nadzoru Finansowego, Bankowy Fundusz Gwarancyjny zwraca klientom tychże instytucji ich stracone środki;
 • zbieranie oraz analizowanie danych dotyczących instytucji finansowych;
 • prognozowanie funkcjonowania instytucji finansowych.
  1. Limity Bankowego Funduszu Gwarancyjnego?

Wszystkie depozyty złożone przez klientów indywidualnych w poszczególnych instytucjach finansowych objęte są zasadami gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Istnieje jednak limit sumy objętej ochroną, który ustalony został na podstawie przepisów Unii Europejskiej. Limit ten wynosi 100 tysięcy euro dla każdej instytucji, w której przechowujemy pieniądze. Jest to bardzo duża kwota, co z resztą oznacza, iż zdecydowana większość z nas może czuć się spokojnie o swoje oszczędności. Nawet, jeśli posiadasz więcej niż 100 tysięcy euro, dla zupełnego bezpieczeństwa możesz rozlokować swoje środki w kilku instytucjach, dzięki czemu – nawet w przypadku bankructwa jednej z nich – nie stracisz ani grosza.

Co ciekawe, Bankowy Fundusz Gwarancyjny działa niebywale szybko. Organizacja ta obiecuje wypłatę utraconych środków do 10 dni od daty ogłoszenia upadłości przez daną instytucję finansową.

Co jednak, gdy w banku, który upadł przechowywałeś więcej niż 100 tysięcy euro? Czy istnieje jakakolwiek możliwość odzyskania nadwyżki nie zwracanej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny? Teoretycznie tak, niemniej jednak zadanie to nie należy do łatwych. Nadwyżki możemy domagać się z pozostawionej przez upadłą instytucję masy upadłościowej, czyli środków pozostałych po bankructwie, przeznaczonych dla pokrzywdzonych klientów. Praktyka weryfikuje jednak tego typu starania, bowiem masy upadłościowe są z reguły zbyt małe, by zaspokoić wymagania wszystkich poszkodowanych.

  1. Podział środków pomiędzy kilka instytucji

Tak jak wspomniano powyżej, podział środków pomiędzy kilka instytucji to wspaniałe wyjście dla osób zamożnych. Co jednak, jeśli z pewnych względów chciałbyś pozostać przy jednej marce? Okazuje się, iż wciąż jest to możliwe. Poszczególne banki niejednokrotnie oferują podobne usługi pod różnymi nazwami. Na przykład Alior Bank prowadzi swoją działalność także pod nazwą T-Mobile Usługi Bankowe, Bank Pocztowy to również EnveloBank, a mBank można spotkać pod kryptonimem Orange Finanse. Swoje środki można zatem rozdzielić pomiędzy kilka instytucji finansowych, tak naprawdę wciąż pozostając pod jurysdykcją tylko jednej.

  1. Skąd Bankowy Fundusz Gwarancyjny ma pieniądze?

Bankowy Fundusz Gwarancyjny to swego rodzaju ubezpieczenie dla banków oraz innych instytucji finansowych. Płacą one regularne składki, które Fundusz gromadzi, oraz którymi obraca celem powiększenia puli. Bankowy Fundusz Gwarancyjny pełni więc rolę operatora organizującego zwrot funduszy w zgodzie z obowiązującym prawem.

Jeśli instytucja, w której przechowywałeś swoje pieniądze upadła, przelew utraconych środków otrzymasz od jednego z dużych polskich banków komercyjnych. PKO BP, Pekao i BZWBK to tylko kilka przykładów organów współpracujących z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym.

Ile wynosi składka płacona przez poszczególne instytucje? Wynosi ona 0,167% posiadanych przez nie aktywów, niemniej jednak suma ta może ulec pewnym zmianom w zależności od kondycji finansowej danego banku lub SKOK-u. Z reguły im większa jest dana instytucja, tym wyższe składki musi ona płacić. Dla przykładu roczna składka PKO BP wynosi ponad 400 milionów zł. Oprócz podstawowej składki instytucje muszą odprowadzać na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego także opłatę ostrożnościową (0,01% aktywów). Dodatkowo uczestnicy systemu Funduszu zobowiązani są do zablokowania 0,55% posiadanych aktywów. Jeśli w danym roku nie wydarzy się nic złego, dana instytucja może przywłaszczyć sobie te środki. Z kolei w przypadku bankructwa, zablokowane 0,55% aktywów w pierwszej kolejności zużywa się na zwrot depozytów klientów.

  1. Jakie instytucje objęte są ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego?

W chwili obecnej Bankowy Fundusz Gwarancyjny chroni wszystkie kasy i banki posiadające siedzibę na terytorium naszego kraju. Jeśli jednak chcesz zapoznać się z pełną listą instytucji objętych gwarancją, udaj się na oficjalną stronę internetową Funduszu: www.bfg.pl

Post Author: siemiatycze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *